Header

Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2022 по Националната програма Млади учени и постдокторанти -2

Допустими кантидати

Млади Учени (придобили Първа ОКС Магистър не по-рано от 2014)

 • на половин щат 4 часа на ден, бруто 300-552лв, до 2 човека

Необходими документи за кандидатстване

 • Попълнен формуляр Заявление за участие с декларации за съгласие за обработване на лични данни
 • Мотивационно писмо за участие в конкурса
 • Автобиография (Europass формат);
 • Сканирано копие от диплома за придобита първа ОКС Магистър за МУ;
 • Попълнен формуляр Справка за научноизследователска дейност с доказателства;
 • Попълнен формуляр ᠎Научно-изследователска програма за МУ;
 • При необходимост допълнителни материали с доказателствен характер

 

Подробно описание на изискванията, формулярите за попълване и критериите за оценка са налични за сваляне онлайн.

Кандидатстването е онлайн

Етапи и срокове:

  • Обявяване на конкурса на сайта на УниБИТ и на EURAXESS – 16.12.2022 г.
  • Краен срок за онлайн подаване на документация за участие – 23.01.2023 г.
  • Административна оценка на документите - 25.01.2023 г.

Оценяване на кандидатите спрямо картата за оценка

  • Обявяване на кандидатите за участие в събеседване - 26.01.2023 г.
  • Присъствено събеседване с кандидатите - 27.01.2023 г.

Финално оценяване на кандидатите

 • Срок за оценка и подбор на кандидатите – 31.01.2023 г.
 • Обявяване на одобрените кандидати - 31.01.2023 г.
 • Назначаване на одобрените изследователи на основен или допълнителен трудов договор в УниБИТ за извършване на дейностите по програмата не по-късно от 10.02.2023. Договорът е с едногодишен.

За повече информация, пишете на e.kovatcheva@unibit.bg